• Credo

  Tanács

  Világnézet váltás

  Infozófia

  Reiki csodája

  USUI Alaptvány

  Reiki Újság

  Tanítottak

  Aranyhíd Reiki     Szolgálat

  Aranyhíd Iskola

  Reiki Gyökerei

  Hotsurei Ho

  Mester-tanítványaim

  Enneagram

  Human Service

  Reikis élet

  Példabeszéd

  Elérhetőség

   

  www.reikitanfolyamok.hu

  www.reiki.org.hu

  MaTURE Kuckó ( Bp.V. Vármegye u. 15. kapukód:11   )


     

  Publisher: Sipi46   Bp
  <font color="white" Web mindenes: Sipi

   

      Sipos György
   
          

  Sipos György1991-92 volt az én életemben a világnézet-váltás időszaka. Előtte  rendszerszervező programozóként, számítógépmérnökként, 1982 óta sikeres vállalkozóként élve minden fantasztikusan működött körülöttem, anyagiakban, családi boldogságban, alkotói sikerekben mindenem megvolt, amire csak vágyhattam -- a világ matériája engedelmeskedett nekem, aki ismerni véltem törvényeit, egyszóval legyőzhetetlennek éreztem magam. És akkor, néhány hónap leforgása alatt, minden erőfeszítésem ellenére, életem minden területe egyszerre omlott össze -- fizikailag is a lét peremére sodródtam. Magányosan, döbbenten és tanácstalanul ültem Tornyom romjain és nem értettem, miért nem működik minden ugyanúgy, mint eddig, hiszen én mindent ugyanúgy csinálok. Egy sor történés teljesen abszurdnak és megrendezettnek  tűnt, résztvevői mai napig sem tudták megfogalmazni cselekedeteik okát, néhányan úgy élték meg, mintha külső parancsra tettek volna mindent.

   Vettem az üzenetet. Rá kellett döbbennem, hogy az eddig mindenhatónak gondolt tudományos, logikus, racionális világnézettel semmire sem megyek, mert ezek csak a tudomány által elfogadott un. tudományos (kísérletileg bizonyított) tényeket fogadják el tényként, ezekkel foglalkoznak, másokkal nem. A világ viszont tele van un. tapasztalati tényekkel, amelyek kísérletileg nem reprodukálhatók, de sok szavahihető ember állítja ezeket. Amikor egy családtag azt állítja, hogy ő találkozott Jézussal és ez megváltoztatta az életét (és tényleg így is van), erre már nem elég legyinteni, meg kellene tudni érteni, hogy mi történt vele. Ha valakinek emlékei vannak a jövőből (ráadásul be is következnek) ezt is meg kellene valahogy érteni, hasonlóan a nem látható világ, a szellemvilág (beleértve a világvallások és sokezer egyéb vallás tapasztalati tényeit is) az elementálvilág, a varázslás, a gyógyítás, a rejtélyes (paranormális) jelenségek, a reinkarnációs emlékek, az álom, a hipnózis, háborúk kényszere,  az emberi lélek és még számtalan tudománytalan tény megértéséhez.

   Mivel semmi másra nem tudtam figyelni, nyárra kiköltöztem a Velencei tó Singer nádasába, ahol egyedül lehettem a gondolataimmal és a vízen vibráló teliholddal. Abból indultam ki, hogy a világ így egész ahogyan van és csakis modellként látható át (és persze foglalkozási ártalomként meglévő objektumorientált rendszerszemlélettel). A modellemben lévő Világot számtalan önállóan működő objektum (az atomtól az emberig) strukturált hálózata alkotja, amelyben minden objektumot szétbonthatunk összetevőire -- anyagra, energiára és a működtető algoritmust adó információra (és már meg is van a szellemvilág helye a való világban).  

    Az út szülte az egyet,
    az egy a kettőt,
    a kettő a hármat,
    a három valamennyi létezőt,
    mind tartalmazza a
    hímet és a t,
    s a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket.
                  Lao Ce - Tao te King  Az Út és Erény könyve  - Fordította: Weöres Sándor

  Ha felismerem a Világmindenséget kialakító törvényeket (a Világmodell főprogramját - a Tao törvényeit tudományos igénnyel), akkor a modell az ősrobbanás előtti állapotból (amikor a tudomány mai állítása szerint is csak a sötét/=ismeretlen/  anyag/energia létezik) önmagától el kell jusson a ma ismert szintre, magyarázatot kell adjon az összes feltett tudományos és tapasztalati kérdésre, jelenségre, sőt, a jövőre vonatkozó döntéseinket is kell hogy segítse. Ne legyen benne tudománytalan elem, ellentmondás még a szellemvilág területén sem. Néhány - szinte transzállapotban töltött - hét után hirtelen minden mozaik a helyére ugrott és összeállt a modell. Aki szeretne erről egy kicsit többet olvasni, ajánlom a Hogyan keletkezett a Világ c. SciFi jellegű írásomat, amiből az is kiderül, hogy mindig maradnak végső, megválaszolatlan kérdések, miértek, hogy később is legyen min gondolkodni.

   Mivel egyetlen pillanatra sem hittem el, hogy annyira okos és szerencsés vagyok, hogy nem csak egycsapásra megoldottam a világ fizikusainak álmát, a nagy egységesítő elméletet, hanem meg is tetéztem azt a fizikai és a szellemvilágot is egységesítő elmélettel -- ezért elindultam személyes tapasztalatszerzésre a szellemvilágban és kutatómunkára  az eddigi filozófiában és szellemtudományban. Nagy örömömre az egyik legnagyobb szellemtudós -- Rudolf Steiner -- akinek írásaival elsők közt találkoztam, megerősített utam helyességében: A szellemvilág jelenségeivel ugyanolyan tudományos módszerekkel és alapossággal szabad csak foglalkozni, mint azt a természettudományokban teszik -- írta önéletrajzi regényében. Azóta is keresek, de minden amit találtam csak megerősítette a modellem helyességét.

     Először az Agykontrollal találkoztam és örömmel nyugtáztam, hogy már gyerekkorom óta használom, csak én bambulásnak neveztem :-) mindenesetre sok apró mozaik került a helyére a Modellben a hipnózis, a segítő elementál teremtése, a szuggesztió és a bennünk működő algoritmusok - programok területén, ami tovább bővült az Enneagram megismerésekor, ami már rendszerbe foglalta a különböző karakterek által tipikusan használt programokat. Ennek ismerete lehetőséget adott, hogy javítsunk a sérült karaktereken, amihez kiváló szervizkészletet adott az NLP, ékesen bizonyítva, hogy a bennünk futó programok ugyanúgy formálhatók (és deformálhatók), mint a jól ismert számítógépesek.

  --=ooOoo=--

     A legnagyobb boldogságot mégis a Reiki megtalálása jelentette, mert benne felleltem azt, ami miatt egész addigi életemben irigyeltem a hívő embereket - a boldog, átszellemült, összekapaszkodó, együtt lélegző közösséget, és a legtisztább, legmélyebb kapcsolatot a transzcendens teremtő energiával és információ-forrással. Eddig mindettől elriasztott a kinyilatkoztatott vallások sok értelmetlen szabálya, félelemkeltő, kirekesztő, megalázkodó, megbélyegző, irracionális, tudománytalan, elvakult szokásrendszere, számomra elfogadhatatlan dogmái a világ keletkezéséről, az ember céljáról és feladatáról.

  A reikiben semmi ilyen nem volt és tökéletesen illeszkedett az általam felállított Infozófiának nevezett modellhez, hiszen pontosan annak az intelligens ősenergiának (intelligens, mert tartalmaz minden addig összegyűlt információt)  az átadására, közvetítésére teremtett elementál volt, amely ősenergia az Infozófiai modell nyersanyaga is, és amit teljes joggal nevezhetünk életerőnek, életenergiának de a modell fényében  az élet helyes működéséhez szükséges információnak is.

  Ha akkor megkérdeztek volna, hogy mit adnék a reikiért, én is azt feleltem volna, mint Takata asszony -- mindent. És így is lett. A véletlen összehozott három szintén sérült és a reikiben kibontakozást, gyógyulást kereső emberrel (Hamikus Zsuzsival, Gyulavári Bélával és Balázs Zsuzsival ), akikkel életet leheltünk a még kialakulatlan USUI Alapítványba, és elstartolt a három nap egy esztendő project -- attól kezdve három naponként éltünk meg annyi mindent, mint máskor egy év alatt.  Erről a hősi, érzelemközpontos világról szól a Szindbád az űrhajós c. írásom ami már az általam szerkesztett (DOS alatt Venturában!) és kiadott havonta megjelenő Reiki Újság 0. számában jelent meg.

  1995-ig voltam az Alapítvány igazgatója és az Újság szerkesztője. Sok csodát megéltem és leírtam -- talán nem lenne haszontalan feltennem a hálóra, hiszen értékes kordokumentum is. Országos szervezet voltunk, de mi főleg Pesten szervezkedtünk. Hamarosan berendeztünk két Reiki-Kuckót - egyet a Veres Pálné utcában, egyet a Kossuth Lajos utcában. A Kuckókban reikis gondnokok laktak (Kapás Karcsi és Őri Kata akiket szintén válsághelyzetben vidékről vonzottunk magunkhoz) és folyamatos üzem volt. Hétközben tanfolyamok, kiállítások, nyitott napok voltak, gyógyító kezelések, masszázsok, hétvégeken reiki vagy egyéb tanfolyam, műsoros estek, zenés összejövetelek, nagy reformkajálások. Szinte valamennyi reikimesternek (kb.12fő) szerveztünk tanfolyamot és én mindegyiken ott voltam!    Minden hónap első szombatján kibéreltük a FMH körtermét és telt házak mellett  (kb. 200 fő) tartottunk közös meditációt, előadást, szakrális táncot, tai-chit, mantrázást stb. irodalmi és zenei betétekkel, kiállításokkal fűszerezve. Évenként tartottunk egy Országos Reiki Találkozót a MOM nagytermében kb. ezer fővel. 1993 szilveszterekor (pályázati pénzből) 3 napra megszálltuk és bereikiztük a teljes Dégi Állami Nevelőotthont (40 fő!), egész napos elfoglaltságot és szilveszteri műsort is biztosítva számukra  -- sokak életét megváltoztatva ezen egyetlen alkalommal (be is zárták mindjárt a következő évben :-).

     Az Alapítványnak szava volt az alakuló magyar ezoterikus életben is. Ott voltunk többek között az első Természetgyógyász Kongresszuson, tárgyaltunk a feltörekvő nem tradicionális reiki szervezetekkel (RAI, Tibeti reiki) a névhasználatról, ott voltunk a Diákszigeteken (akkor még így hívták).

      Csodálatos érzés visszanézni a képeket, ahol a 93-as nyári táborban leendő reikimesterek dinnyéznek békésen leendő táltosokkal és majdani természetgyógyász és más gurukkal...

      Rengeteget tanultam - az élet volt az iskola, és az iskola volt az élet. Reikit főként Kövesi Pétertől (R.I-II.), Szabó Erzsitől, Bacskai Katától, a Gyenis családtól, Kun Pistitől, Eördögh Kristóftól, az időközben mesterré vált Király Istvántól, Kássa Lacitól. Jógát, tarotot, reinkarnációs utazást Kássa Lacitól, newage-es gyakorlatokat, NLP-t, Enneagramot, jógát, tai-chit  az Amerikából hazacsábított Vörös Ákostól, masszázstechnikákat Szabó Erzsitől, Király Istvántól, kinezológiát Eördögh Kristóftól -- TTT-t Bacskai Katától, Porosz Tibitől -- hogy csak a legfontosabbakat említsem.

  Azóta is folyamatosan tanulok a tanítványaimtól, akik megkeresnek a problémáikkal és rákényszerítenek az új megoldások megtalálására, az ember mélyebb megismerésére. Ez az alkotó felfedezés igazi iskolája számomra.

  --=ooOoo=--

   1995 nyarán már oly sok egó és oly kevés demokratikus gyakorlat sűrűsödött össze kis helyen (a mai napig a legnagyobb probléma minden hasonló szervezetben, hogy demokráciánk szintje még mindig messze alulmúlja a Pál utcai fiúk 1900-as szintjét, és még mindig a diktatúra eszközeit érezzük csak elfogadhatónak minden irányításban), hogy az Alapítvány felbomlott és Őri Katával önálló Kuckót nyitottunk Aranyhíd Reiki Szolgálat néven. A nyitott napokat, tanfolyamokat átvittük az Oltalom iskolába Rákosfalvára (csak újabb 5 év elteltével alakultunk Egyesületté -- és indultunk el a felbomlás útján a fenti okokból - ha valamit önként kell csinálni az rendben van, de ha kötelezettségként vállaljuk el, máris elkezdünk kibújni alóla). Kun Pisti, Király István, Gyenisék voltak a legtöbbet foglalkoztatott mesterek. Király Istvánnal közösen kezdtünk el Reiki Csendeket szervezni. Az eddigi gyakorlat mellett felvállaltuk idősotthonok, kórházak látogatását reikzés céljából. Tagjaink fényképes igazolványt kaptak - némelyikük még ma is használja.          

  1996 nyarán avatott mesterré Szabó Erzsi és indult el a gondosan megtervezett Aranyhíd Iskola. Minden héten két nyitott napunk volt (itt megismerheted a nyitott napok hangulatát Szász Dávid, tehetséges  (akkor még) újságírópalánta tollából), egyik a Kispesten a KMO-ban, a másik Sashalmon a Corvin Műv.Házban 20-40 fős létszámmal. Az Iskola Gurdieff 4.utas irányelvei alapján építette be magába a reiki mellett a személyiség három összetevője tudatos fejlesztésének elméletét és gyakorlatát: az enneagramot, az agykontrollt, az NLP-t, a tarotot, a Reiki Csendet és az Infozófiát, melynek fraktál-szimbolikája díszítette az okleveleinket.

     Már 1996-ban elérhetővé vált az internet (14Kb/sec betárcsázós modemmel!) és egyre többet lehetett olvasni a reiki eredetének kutatásáról. 97-ben megjelent Arjava Peter Reiki Fire , majd a Reiki The Legacy of Dr. Usui c. könyve, amit az Amazon internetes kiadótól meg is hozattam. Ezekkel és az internetről összeszedett anyagokkal meg V.L. hagyományőrző rendi buddhista szerzetessel és 10-12 reikimesterrel beültünk egy hétre Bacskai Kata Kuckójába, és megpróbáltuk helyére rakni a sok okosságot -- 1997 tavaszán.

     Mi lett a következmény? El kellett fogadnunk a tényeket, egy sírkővel nehéz vitatkozni. Nálunk a reikitanfolyamokon Takata asszony elévülhetetlen érdemei mellett helyet kaptak az új felfedezések és egy áttekintés a reiki burjánzásáról a világban. 1997 őszétől a nyitott napokat záró fénykörök  és más ünnepélyes alkalmakkor Hatsurei-Ho-t tartottunk a könyvekből rekonstruált és magyarított módon (más japán szót nem is kevertünk ide, de erre nem volt értelmes fordításunk).  Nem citáltunk waka verseket és az életszabályok mantráját is magyarul vettük bele a szertartásba és mégis nagyon ünnepélyes és felemelő volt minden alkalommal. A reiki beavatásokra csak a már több Hatsurei-hot megélt jelölteket engedtük, a mestertanítványok (IIIA) a beavatásukat nem pénzért, hanem sokéves áldozatkész munkájuk elismeréseként kapták.

  Mindezekről további részleteket a www.aranyhid-reiki.hu oldalakon (2000-2007) olvashattok, remélem hamarosan átdolgozott formában, kiegészítve a sok tábor, kirándulás leírásával, képeivel és filmjeivel.

     Négy mestertanítvány kapott beavatást tőlem, és az elsőt -- Őri Katát -- 1997-ben mesterré is avattam. Vele a kezdetektől mindent együtt csináltunk, és ezt követően a tanfolyamokat is együtt tartottuk. 2003-tól Kata egyre több energiát fektetett a természetgyógyász tevékenységébe és 2006-ban már teljesen vissza tudott térni a normális civil életbe.

   --=ooOoo=--

     2006 - 2010ig visszafogottabban éltem, a reiki területén csak meghívásra mentem csoportokhoz, személyes reikizésre vagy az évek alatt kidolgozott speciális blokkoldó - gyógyító masszázs alkalmazására. Az interneten kérhető távreiki és a minden esti 22.00-22.15 tartó reikilánc azonban ez idő alatt is kiválóan működött. A "remete" évek alatt sikeresen átalakítottam az enneagram megértésének rendszerét és a tudománytalan számmisztikai alapokról evolúciós alapokra helyeztem, aminek következtében nem csak eltűnt belőle az utolsó misztikus elem, de a korábbi sem vált hamissá, csak beleolvadt egy nagyobb rendszerbe. Aki erről bővebben szeretne hallani, az a www.enneagram.info.hu oldalakon megteheti. 

  2009ben Kövesi Péter elhívott, hogy segítsek újjászervezni a Magyar Tradicionális Usui Reiki Egyesület életét. Ez a munka azóta is tart, én úgy érzem mind az Egyesület, mind számomra gyümölcsöző eredményekkel.

  2011ben Várdai Zsóka és Horváth Péter segítő együttműködése révén létrejött a Füredi Fészek Zugló szívében, ahol minden kedd délután összejövünk a könyvtárban önmagukat és a Világot megismerni vágyó érdeklődőkkel előadások, tanfolyamok, nyitott reikis délutánok és folyamatos gyógyító kezelések megélése céljából.

  Ha valaki személyes konzultációt szeretne hívjon bátran, vagy figyelje a Rendezvényeket, ahol minden kedd délután a Füredi könyvtárban megtalálhat.

      A reiki és enneagram tanfolyamok mellett személyes enneagram terápiás kezeléseket tartok azoknak, akik eléggé tudatosak ahhoz, hogy rádöbbenjenek valamiért nem működik az életük, nem képesek kihozni magukból a maximumot, elszánták magukat a változásra, de nem tudják mit kell tenniük, mert már mindent megpróbáltak, de hiába. Ez olyasmi, mint egy pszichológiai kezelés, csak mélyebb és közvetlenebb. Meg kell találni a karakter torzulás okait és gyakorlatokat kell találni a helyrehozásukhoz. Nagyon izgalmas, élvezetes, igazi human service munka, amihez minden eddigi tudásra és tapasztalatra szükség van...

  - Sipi -

  --=ooOoo=--

  Elérhetőségeim: 

   Tel: +36 20 323 7418

  Emil:

   Személyesen:

  • Füredi könyvtárban a nyitott napokon,   minden páratlan kedd du. 17.30-tól
  • minden kedden 14-19h a Füredi könyvtárban  ingyenes reiki kezelést adok.  Időpont kérés: (1)223-0890 - Zsókától

  Nyitott Napon ( lásd: Programok), a következőkből válogatunk:

  • reiki: --  reikis élmények, csoportreiki, fénykör, Hotsurei ho
  • energiagyakorlatok, tenyércsakra érzékenyítés, mantrák, vizualizációs gyakorlatok, stb.
  • enneagram: -- kérdések, konzultáció
  • tarot: -- feltett belső kérdésre a személyes tudattalan válaszának értékelése

   

  WEB

  www.sipi46.hu

   

  Megtalálsz a Facebookon is!